- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με τη Στόχευση Αναζήτησης Εργασίας θα γίνει από την:

Papogian Anush, Executive Business Coach (certified by ICF)

Περισσότερα...

Περισσότερα...