- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ -ΤΡΙΑ

11:00 - 12:00

Βιογραφικό, συνέντευξη και η μεταξύ τους σύνδεση για την επιτυχία

Καμπίτης Ιωάννης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου

14:00 - 15:00

Φυσικά κοινωνικά δίκτυα αναζήτησης εργασίας

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

* Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, οι οποίες θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).