- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με το Βιογραφικό θα γίνει από την:

Κονιτοπούλου Λία, Εκπρόσωπο Εργατουπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, Επιστημονικό Στέλεχος στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Κυκλάδων, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ στο πεδίο του τουρισμού

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με τη Συνέντευξη θα γίνει από την:

Ανδρουκάκη Ευγενία, Coach Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ACC-ICF, Σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού SCP-SHRM

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με τη Στόχευση Αναζήτησης Εργασίας θα γίνει από την:

Σταυράκη Βίκυ, Επαγγελματία life coach, πιστοποιημένη απο τον διεθνή φορέα EMCC GLOBAL, σε επιπεδο Practitioner

Περισσότερα...

Περισσότερα...