- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με το Βιογραφικό θα γίνει από την:

Αλεξοπούλου Μπέκη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας MSc

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Η εξατομικευμένη υποστήριξη αναφορικά με τη Στόχευση Αναζήτησης Εργασίας θα γίνει από την:

Κουτέρη Γεωργία, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συντονίστρια του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Πρόοδος»

Περισσότερα...

Περισσότερα...